To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
e-laborate (nl) >

e-laborate (nl)

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
e-laborate: digitaal platform voor samenwerkingsverbanden in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen


Deze website is bedoeld als een virtuele werkplaats voor onderzoekers in de alfa- en de gammawetenschappen. Er staan teksten en dataverzamelingen waarmee groepen gebruikers kunnen exploreren wat de mogelijkheden zijn en op welke manier het nut van een dergelijke virtuele werkplaats vergroot kan worden. Het is gemakkelijk om een nieuw elektronisch samenwerkingsverband op te zetten waarbinnen materiaal, informatie en hulpmiddelen (tools) gedeeld kunnen worden.

Voor samenwerking rond tekst verwijzen we u naar de folder Samenwerkingsverband Vaderlandsche Letteroefeningen. Aldaar vindt u meer informatie. Voor samenwerking rond datasets gaat u naar de folder Samenwerkingsverband X-past.

e-Laborate is opgestart door het NIWI-KNAW. De eerste modules zijn gefinancierd door NIWI, uit het Digitaliseringsfonds van de KNAW, en uit de DARE dienstentender 2004 van SURF.

Sinds mei 2005 wordt e-Laborate als filologisch editie-instrument beheerd en ondersteund door het Huygens Instituut. Binnen het Huygens Instituut wordt e-Laborate in een toenemend aantal editieprojecten ingezet als productiegereedschap. Meer hierover is te vinden op de site van eLaborate2.

Voor vragen en algemene opmerkingen over e-laborate kunt u contact met de ondersteuningsgroep opnemen via elaborate@huygensinstituut.knaw.nl. Met behulp van dit adres kunt u zich ook laten registreren als e-laborate gebruiker.


 


Last modified: 02-04-2013 12:12