To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
e-laborate (nl) > Vaderlandsche Letteroefeningen (VLO) 1761-1799 > De Vaderlandsche Letteroefeningen > 1774 >

subpage 43 (p. 415-424) 1 art WW

Show printer-friendly view Print View          
to1774_1_0421
to1774_1_0422
to1774_1_0423
to1774_1_0424
to1774_1_0425
to1774_1_0426
to1774_1_0427
to1774_1_0428
to1774_1_0429
to1774_1_0430
Annotation for "L.W. van Winter geb. van Merken"


L.W. van Winter geb. van Merken  {ww:bio} Informatie over deze schrijfster en over haar werk is te vinden op www.databasewomenwriters.nl. [Susanne Parren, WomenWriters, maart 2006]
 
Annotation for "Jacob Simonszoon de Ryk"


Jacob Simonszoon de Ryk 
{ww:bibl} Informatie over dit werk en over de receptie ervan is aanwezig op: www.databasewomenwriters.nl.[Susanne Parren, WomenWriters, maart 2006]

 
Annotation on "Hollands beroemdste Dichteres"


Hollands beroemdste Dichteres {ww:reput}
 


Last modified: 29-03-2006 13:51