To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
e-laborate (nl) > Vaderlandsche Letteroefeningen (VLO) 1761-1799 >

De VLO en de Schrijvende Vrouw

Show printer-friendly view Print View          
Korte samenvatting van dit door DARE (SURF) gefinancierde project


Een van de gebruikersgroepen van "e-Laborate" is het NWO-digitaliseringsproject “The International Reception of Women’s Writing, 1700-1900”. In het kader van dit project wordt gebruik gemaakt van deze door “e-Laborate” ontwikkelde “tool” en van het binnen “e-Laborate” ter beschikking gestelde tekstmateriaal: jaargangen van het belangrijke algemeen-culturele tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen (1761-1876). Dit gebeurt binnen het uit de DARE-tender 2004 gesubsidieerde sub-project "De VLO en de Schrijvende Vrouw".

Hier zijn van belang dié artikelen waarin commentaar – hoe beknopt soms ook – wordt geleverd op publicaties van vrouwelijke auteurs. Het gaat om een betrekkelijk beperkt corpus (t.o.v. de tienduizenden pagina’s van het totale tijdschrift): ruim 1000 artikelen en artikeltjes.

De verwijzingen naar deze artikelen hebben wij in eerste instantie handmatig bijeenverzameld op basis van de papieren jaargangen en van scans op DVD. De verwijzingen zijn als metadata opgenomen in de database van het project “WomenWriters. The reception of their works”.

Nu in februari 2006 de tools om het materiaal verder te bewerken in “e-Laborate” zijn opgeleverd, wordt de geOCR-de tekst van de betreffende artikelen met behulp van de bijpassende scans voor ons project bruikbaar gemaakt: daarvoor worden waar nodig spelfouten e.d. in de OCR gecorrigeerd, en worden vooral de verbindingen aangebracht tussen data en metadata, dus tussen de tekst (in “e-Laborate”) en de verwijzingen naar die tekst (in “WomenWriters”).

De verbindingen werken uiteraard in beide richtingen:

In “e-Laborate” kunnen de artikelen worden gelezen in de context van de afleveringen (waarvan voor de overige artikelen – van het 18e-eeuwse gedeelte – de scans beschikbaar zijn, en de OCR-versie kan worden bewerkt door onderzoekers/studenten, die beschikken over een wachtwoord). De artikelen over publicaties van de hand van vrouwelijke auteurs zijn voorzien van annotaties op verschillende niveaus:
- biografisch (informatie over de schrijfster)
- bibliografisch (informatie over het werk in kwestie)
- receptie (nadere informatie over dit receptiedocument in relatie tot de verdere receptie van dit werk)
- diversen
In alle gevallen is de in de annotaties toegevoegde informatie afkomstig uit de database “WomenWriters”, en daar ook ter plekke bereikbaar d.m.w. een hyperlink.
Op den duur kunnen alle VLO-artikelen zo van annotaties worden voorzien (al of niet in de vorm van hyperlinks) door specialisten op de diverse door de VLO bestreken terreinen.

In de database “WomenWriters” wordt op deze manier bereikt dat bezoekers niet alleen toegang krijgen tot metadata, maar ook tot de tekst van het receptiedocument zelf, en wel in bewerkbare en annoteerbare vorm. De in het project “The International Reception of Women’s Writing” gegenereerde informatie komt op deze manier ter beschikking aan een doelgroep die in principe veel breder is dan die wij via tot directe collega’s gerichte artikelen of online bijdragen kunnen bereiken.

Suzan van Dijk
Projectleider “The International Reception of Women’s Writing”
Maart 2006

 


Last modified: 23-03-2006 14:02