To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
e-laborate (nl) > Vaderlandsche Letteroefeningen (VLO) 1761-1799 >

Publicaties

Show printer-friendly view Print View          
Toelichting


Onderzoeksmateriaal en analyse bijelkaar op een website: dat is een van de doelstellingen van e-Laborate. Het gaat zelfs nog verder: beide kunnen vrijelijk beschikbaar gesteld worden aan medeonderzoekers en/of aan de gehele wereld. e-Laborate is dus een website waarbinnen 'Virtual Communities' kunnen worden opgestart. De analyses van onderzoekers worden gewoonlijk verwerkt in publicaties die verschijnen in (gedrukte) tijdschriften, boeken, of in een monografie. Maar sinds kort is er ook de mogelijkheid om publicaties digitaal beschikbaar te stellen via de door SURF in het leven geroepen acadamische repositories, in het project DARE. Meer hierover is te vinden op www.darenet.nl.

In de subfolders bij deze pagina kunnen auteurs zelf de titels toevoegen van publicaties die gebruik hebben gemaakt van e-Laborate of andere voor de inhoud van de samenwerkingsverbanden relevante publicaties. Als de publicatie ook digitaal voorhanden is, kan hier een link worden aangebracht. De publicaties zijn opgesplitst naar onderwerp.


 


Last modified: 06-12-2005 15:08