To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
e-laborate (nl) >

Handleiding

Show printer-friendly view Print View          
Beknopte uitleg van de belangrijkste functionaliteiten


Op deze plaats staan de belangrijkste functionaliteiten beschreven.

Uploaden van een scan en toevoegen van een transcriptie

Voor het toevoegen van een scan of een transcriptie moet de gebruiker zijn ingelogd en de edit mode hebben ingeschakeld (tweede werkbalk van boven, tweede optie van rechts). Om een scan van een tekstpagina aan de e-laboratesite toe te voegen moet de gebruiker in het middelste tekstvakje in de bovenste werkbalk een Transcriptie Object selecteren. In het tekstvakje links daarvan kan indien gewenst gelijk de titel van de scan ingevoerd worden (maar dit kan ook later nog). Klik vervolgens op Add (het groene plus-symbool). Het nieuwe Transcriptie Object zal dan onderaan in de middenkolom worden toegevoegd. Het nieuwe blok kan indien gewenst naar een andere plek verhuisd worden: vink de checkbox voor het betreffende blok aan, geef in de bovenste werkbalk in het rechter tekstvakje aan na welk ander object het blok verplaatst moet worden en klik vervolgens op move.

In het Transcriptie Object kan via de Browse-knop een scan op de website worden geplaatst: selecteer het gewenste bestand en druk op een save-knop. Vervolgens kan het lege tekstblok handmatig worden ingevuld, of kan een bestand met de transcriptie van de geplaatste scan worden opgeroepen via de Browse-knop onder Tekst. Let op: het systeem accepteert uitsluitend tekstbestanden in text-formaat, dus geen Word-bestand of Word-Perfect-bestand. Dergelijke bestanden moeten eerst worden geconverteerd naar .txt-formaat (alleen de extensie van de bestandsnaam wijzigen is NIET voldoende). Na upload, handmatige invoer of verbetering van een tekst kan de nieuwe versie met een druk op een save-knop worden bewaard.

Onder Autorisatie: toon / verberg is te markeren welke gebruikers lees- of schrijfrechten per object hebben.


Zoomen en scrollen

Door op de kleine afbeelding (thumbnail) te klikken, kunt u een scan nauwkeuriger bekijken. Er is dan de mogelijkheid om in en uit te zoomen en om door de scan te schuiven. De scrollposities van scan en transcriptie worden onthouden bij eventuele tussentijdse andere acties.


Annotatie aanmaken

Als u met de muis een tekstgedeelte in de transcriptie markeert en dan op een van de gele annotatieknoppen klikt, wordt er een annotatie aangemaakt. Het gemarkeerde tekstdeel wordt onderstreept, en deze tekst verschijnt ook in het blokje waarin de annotatie verder uitgewerkt kan worden. Het blok waarin de gebruiker aan het werk is, is van een extra kleurtje voorzien. Als u de muis over de tekst beweegt, wordt de bijbehorende annotatie in het rechterblokje zichtbaar.

Annotaties verschijnen ook als gewone tekstparagraaf onderaan de pagina, en kunnen daar verder worden bewerkt. Ook kunnen ze vanaf deze plek geknipt en geplakt worden naar eventueel aparte (door de gebruiker aangemaakte) subfolders, bijvoorbeeld om bepaalde typen annotaties op deze manier te groeperen.


 
Fictief voorbeeld van een transcriptie in bewerking...
Annotation on "M"


M Initiaal over 12 regels, blauw en rood met abstracte versiering in de 'beenruimte' van de m. De poten van de m zijn versierd met een bloem(?)motief.
 
Annotation on "bedinge"


bedinge Gebed, het bidden
 
Annotation on "vroemt "


vroemt  vroomt, oftewel: het gebed verhoogt de vroomheid.
 


Last modified: 02-04-2013 12:12